مبارزه با آفت ملخ صحرایی در سطح ۷۵۰ هزار هکتار انجام شد/ثبت ۵۰۰ نوع سم مجاز تا پایان کار دولت *** =سون سافت

درگاهی از مبارزه با آفت ملخ صحرایی در سطح ۷۵۰ هزار هکتار خبر داد و گفت که ۱۲ میلیون هکتار نیز مورد پایش و مونیتورینگ…

نمایش بیشتر مبارزه با آفت ملخ صحرایی در سطح ۷۵۰ هزار هکتار انجام شد/ثبت ۵۰۰ نوع سم مجاز تا پایان کار دولت *** =سون سافت

استفاده از روش های خلاق برای تبادل کالا در قالب تهاتر ضروری است *** =سون سافت

علوی گفت: تهاتر از جمله روش‌های خلاق تبادل کالا است که از طریق آن امکان مبادله انواع کالاها بدون نیاز به سیستم بانکی و وجوه…

نمایش بیشتر استفاده از روش های خلاق برای تبادل کالا در قالب تهاتر ضروری است *** =سون سافت