پیکر مطهر شهدای هشت سال دفاع مقدس از مرز سومار وارد کشور می شود *** =سون سافت

فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح از ورود پیکر‌های مطهر شهدای تازه تفحص‌شده هشت سال دفاع مقدس، از مرز «سومار» به کشور خبر…

نمایش بیشتر پیکر مطهر شهدای هشت سال دفاع مقدس از مرز سومار وارد کشور می شود *** =سون سافت

تاکید بر تغییر مدل پزوهشی از سنتی به پیسرفته *** =سون سافت

صالح اولیا بر انجام تحقیقات کاربردی و تغییر مدل پژوهش از سنتی به پیشرفته به‌منظور بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان تاکید…

نمایش بیشتر تاکید بر تغییر مدل پزوهشی از سنتی به پیسرفته *** =سون سافت

روز شهادت شهید دوران، به عنوان روز ملی خلبانان ثبت شود/ خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش همواره حافظ اقتدار کشور هستند *** =سون سافت

روز شهادت شهید دوران، به عنوان روز ملی خلبانان ثبت شود/ خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش همواره حافظ اقتدار کشور هستند

نمایش بیشتر روز شهادت شهید دوران، به عنوان روز ملی خلبانان ثبت شود/ خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش همواره حافظ اقتدار کشور هستند *** =سون سافت