تغییر سیاست‌های ردیابی کاربران گوگل

ایتنا – گوگل توافق کرده روش های فعالیت خود به خصوص درباره چگونگی اطلاع رسانی به کاربران درباره جمع آوری، ذخیره و استفاده از داده های موقعیت مکانی را تغییر دهد.