وزیر ارتباطات: اینترنت مثل هوا می‌ماند نمی‌شود اینترنت را قطع کرد

ایتنا – ​​​​​​​وزیر ارتباطات گفت: اعتقاد داریم اینترنت مثل هوا می‌ماند و به تمام زندگی مردم وابسته شده، از اقتصاد، آموزش، فرهنگ و سرگرمی پس نمی‌شود اینترنت را قطع کرد.