چالش تیک‌تاک در اروپا برای حفاظت از داده‌های کاربران

ایتنا – ​​​​​​​در دیدار مدیر ارشد اجرایی تیک تاک با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل، اتحادیه به این شرکت هشدار داده تا از قوانین منطقه پیروی و ایمنی داده های کاربران را تضمین کند.