ماهواره «خیام» تا دو هفته آینده عملیاتی می‌شود

به گفته سخنگوی سازمان فضایی ماهواره خیام طی یکی دو هفته آتی تمام تست‌های خود را به پایان رسانده و به طور کامل عملیاتی خواهد شد. مشاور رئیس و سخنگوی سازمان فضایی ایران با اشاره به آخرین وضعیت ماهواره خیام، گفت: همانطور که می‌دانید ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور با توانمندی تصویربرداری از … ادامه